Terrengsperringer

2022

Terreng i området Syverstadvannet er sperret for aktuelle deltagere til Halden skiklubbs vårløp i 2022. Se vedlagt kart. På grunn av planlagt arrangement i 2022 ønsker vi ikke at det arrangeres organiserte treninger i det aktuelle området, og løpere som kan være aktuelle for delta i løpene i 2022 kan heller ikke trene i terrenget på egenhånd.